T_TINTUC

Tại sao quả tam thất chín bị mất giá hơn quả tam thất non?
  Chúng ta đã được nghe nhiều đến công dụng tuyệt vời của củ tam thất. Tuy nhiên, tam thất dùng được tất cả các bộ phân: quả tam thất, củ, hoa hay rễ cây tam thất đều có tác dụng đối với sức khỏe con người. Bài viết này sẽ giúp các ...